Všeobecný prehľad

V tejto sekcii nájdete postupne zoradené všetky prednášky, ktoré sa netýkajú konkrétneho programovacieho jazyka, ale spadajú do akejsi kategórie všeobecného prehľadu programátora. Do tejto skupiny patria prednášky, v ktorých sa preberajú znalosti mimo jazykov, ale úzko súvisia so samotným programovaním a webom.

1. Vývojové prostredie

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme nástroj, ktorý uľahčuje prácu programátorom a slúži na efektívnejšiu, jednoduchšiu a rýchlejšiu práci pri písaní kódu – vývojové prostredie a jeden z nich sa naučíme používať.

2. Lokálny server

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si spolu spojazdníme vlastný lokálny (na našom počítači) server, na ktorom budeme môcť testovať náš kód v jazyku PHP a nebudeme viac potrebovať simulátor.

3. Regulárne výrazy

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o regulárnych výrazoch. Povieme si čo je to, na čo sa to používa a ako s nimi pracovať v jazyku PHP.

4. Debugovanie a praktiky programovania

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme o praktikách, ktoré pomáhajú tvoriť bezchybný a fungujúci kód a takisto si ukážeme zopár príkazov jazyka PHP, ktoré uľahčujú písanie kódu.

5. Nástroje webového vývojára

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si ukážeme vymoženosť moderných prehliadačov – web developer tools, ktorá obsahuje množstvo veľmi praktických a pomocných nástrojov, ktoré uľahčujú prácu programátora pri tvorbe webu.

6. Skratky pri písaní kódu

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme niekoľko užitočných, najmä klávesových skratiek, ktoré uľahčujú a podstatne zrýchľujú tvorbu akéhokoľvek textu na počítači, či už je to IDE – programátorský editor alebo iný textový softvér (Word...).

7. Externé zdroje kódu

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme niečo o externých zdrojoch kódu, resp. o tom, ako pripojiť do stránky kód z iného zdroja (miesta) v internete alebo ako implementovať nejakú časť kódu z iného zdroja (google maps).

8. Domény a internet

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o URL adresách a doménach v internete, čo to v podstate je a čo reprezentujú a takatiež si stručne vysvetlíme, čo to ten internet vlastne je a ako to funguje.

9. FTP a webhosting

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o webhostingoch a webserveroch, čo to je a ako to funguje a aké sú v súčasnosti možnosti pre bežného používateľa a taktiež si predstavíme FTP protokol, ktorý slúži na prenos súborov v internete.

10. Obrázky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o obrázkoch, resp. o grafických súboroch v počítači a predstavíme si dve hlavné kategórie, na aké sa rozdeľujú grafické súbory a vysvetlíme si, aký je medzi nimi rozdiel a prečo je to dôležité vedieť vo svete webstránok.

11. Formáty obrázkov

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme základné a najpoužívanejšie rastrové a vektorové formáty obrázkov v počítači a stručne si vysvetlíme, čím sa jednotlivé formáty vyznačujú.

12. Úvod do databáz

(MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme, čo sú to databázy, na čo sa využívajú, čo a kde je v nich uložené, ako vlastne fungujú a ako sa s nimi pracuje.

13. Jednotky a nuly – dvojková sústava

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o základnom princípe, ako funguje počítač, resp. ako sú v ňom reprezentované údaje pomocou dvojkovej (binárnej) sústavy a taktiež si ukážeme, ako v takej sústave vyzerajú naše čísla.

14. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

15. CMS systémy

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o CMS systémoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných systémov.

16. Frameworky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o frameworkoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných frameworkov.

17. Ako sa učiť – kam ďalej?

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o typoch a radách, ako sa najľahšie naučiť programovať, ako nájsť tie správne zdroje na nete a ako ďalej pokračovať po prejdení nášho manuálu.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová programovacieho jazyka

vedomosti programatoraco by mal vediet programatorregularne vyrazyinternet

IT ftip

Otázka: Koľko programátorov treba na výmenu žiarovky? Odpoveď: Žiadneho. Je to hardwarový problém. Koľko pracovníkov Microsoftu vymieňa jednu pokazenú žiarovku? Žiadny. Vyhlásia tmu za štandard.