Skratky pri písaní kódu

Táto kapitola nie je ani tak veľmi o programovaní, ale každý programátor by mal jej obsah poznať. Porozprávame si niečo o klávesových skratkách a o práci s textom v editoroch a v rôznych programoch, ktoré by mali našu prácu uľahčiť a zrýchliť. Budú to skôr také rady ako byť pri práci na počítači a hlavne s textom a textovými editormi (ako aj s IDE) zručný. Je možné, že väčšina z vás bude väčšinu vecí poznať a nebude to pre vás nič nové, ale predsa len sa naučíte možno niečo nové navyše a nebude to na škodu.

 

Práca programátora je v podstate najmä písanie programu, čiže písanie kódu – textu. Kód je špecifický v tom, že obsahuje oproti štandardnému textu príliš veľké množstvo špeciálnych znakov ako zátvorky všetkého druhu, bodkočiarky, bodky, úvodzovky atď. Na písanie týchto znakov neexistuje žiadny trik alebo rada, jednoducho sa musíte naučiť, kde je aký znak. Keďže hlavný význam programovania je ale veci uľahčiť, spraviť niečo automaticky a podobne, tak aj samotný programátor je tvor lenivý a snaží sa akúkoľvek prácu uľahčiť. Aby programátor nemusel stále písať niečo nanovo a používať toľko znakov a podobne, je vo zvyku, že takmer všetko kopíruje čo už má a prepisuje a podobne. Čo ale všetko sa dá urýchliť pri takejto banálnej činnosti (kopírovanie – vkladanie)?

 

Majte pred sebou akýkoľvek text, môžete si napríklad aj obsah tohto článku skopírovať do editora alebo do nejakého textového editora, skopírujte si ho aj viackrát, aby ste mali aj viac strán textu. Pohybovať sa – rozumejme tým pozíciu kurzora v dlhom texte - sa dá samozrejme pomocou myši, kedy si scrollujeme dosť rýchlo a efektívne hore a dole a klikneme, kde chceme. Neverili by ste, ale programátori a celkovo Itčkári nemajú radi veľmi myš. Pri písaní sa spravidla používajú obe ruky, ktoré bývajú položené na klávesnici. Čas položenia ruky na myš, použitie myši a následne znova položenie ruky na klávesnicu sa môže zdať krátke, ale v praxi je to rýchlejšie, ak tú prácu myši nahradíme prácou na klávesnici. Možno sa vám to zdá ako blbosť, v podstate to aj môže byť, ale to čo je rýchlejšie a ako by ste to mali robiť nie je v tejto kapitole podstatné.

 

Ide o to, aby ste vedeli, čo všetko sa dá pomocou klávesnice a jej kombinácie s myšou. Základný pohyb klávesnicou o jedno miesto (znak) do hocijakého smeru sa dá vykonať šípkami. Ak sme hocikde v riadku a chceme sa rýchlo dostať na začiatok riadka alebo na jeho koniec, slúžia na to klávesy HOME (začiatok) alebo END (koniec). V prostredí Mac sa to dá pomocou kombinácie CMD+Left (začiatok) a CMD+Right (koniec). Ak sa potrebujeme posúvať rýchlejšie v texte horizontálne, nielen o jeden znak, tak pomocou kombinácie Ctrl+Left/Right (ALT+Left/Right v Macu) sa posúvate o celé jedno slovo. Ak použijete túto skratku so šípkami hore/dole, posúvate sa v texte o celé odstavce, čiže akokeby medzi prázdnymi riadkami medzi nimi. Ešte väčšie posunutie sa dá klávesami Page Up/Down (FN+Up/Down v Macu), kedy by sme sa mali posúvať o časť strany alebo o celú jednu stranu aj s nastaveným kurzorom. Najväčšie posunutie je na začiatok/koniec úplne celého dokumentu/súboru pomocou kombinácie Ctrl+Home/End (Fn+Left/Right alebo Cmd+Up/Down v Macu).

 

Tieto skratky na posun po ich naučení ponúknu naozaj rýchlu orientáciu, resp. pohyb v dokumente, či už počas písania, editovania, kopírovania (Ctrl+C/Cmd+C), vystrihnutia (Ctrl+X vo Windows, rozdiel oproti kopírovaniu je, že sa to z pôvodného miesta presunie) alebo vkladania (Ctrl+V/ Cmd+V). Aby sme mohli niečo kopírovať, musíme to najprv označiť (select). Určite označujete nejaký text alebo niečo, čo potrebujete skopírovať, pomocou myši, kde kliknete ľavým tlačidlom a ťaháte doprava alebo dole podľa toho, koľko toho potrebujete označiť pre skopírovanie. Toto je najznámejšia možnosť pre označovanie textu, niekedy však nie je úplne najvýhodnejšia. Text klávesnicou sa označuje pomocou klávesy Shift, kedy pri jej držaní a pohybovaní v texte sa označuje text podľa pohybu. To ale znamená, že sa nemusíte posúvať iba o jeden znak (šípkami), ale môžete použiť všetky spôsoby, ktoré sme si spomenuli pred chvíľou spolu s držaním shiftu. Takže napríklad kopírovať časť vety z daného miesta sa dá držaním shiftu a posúvaním po slovách (Ctrl+Left/Right).

 

Označovanie shiftom je veľmi praktická vec, pretože ak niečo kódite, ušetrí to ozaj kopu času. Napr. ak priraďujete hodnotu do premennej druhýkrát, musíte zadať dolár, názov premennej, prípadne nejaký podtržník v názve premennej, medzery, rovná sa, hodnotu a bodkočiarku. Je ale oveľa jednoduchšie celý riadok skopírovať – rýchlym posunutím sa na začiatok riadku, držaním shiftu a posunutím sa na koniec riadka, skopírovania, posunutím sa na príslušný riadok, vloženia, posunutím sa po slovách (Ctrl + Left/Right alebo Alt+Left/Right v Macu) na miesto kde sa zadáva hodnota a následne zadať novú hodnotu. Aj novú hodnotu môžete zadať tak, že zmažete starú (po jednom pomocou delete alebo backspace) a zadáte novú. Aj tu ale môžete ešte urýchlit, zase pomocou shiftu a posunu o celé slovo si označíte hneď celú hodnotu a pri písaní novej sa vám táto zmaže, keďže je označená.

 

Aj pri označovaní myšou sa dajú použiť nejaké finty. Ak kliknete myšou dvakrát rýchlo za sebou na nejaké slovo, celé sa vám označí. Ak kliknete trikrát, označí sa buď celý príslušný riadok alebo celá veta. Takto sa dá veľmi jednoducho označiť narýchlo konkrétne nejaká hodnota/slovo, napríklad ak kopírujete niečo z nejakého formulára, tak do jednotlivých položiek (inputov) sa iba rýchlo dva razy klikne a stlačí kopírovanie a máte hodnotu. Okrem toho je možné aj myš použiť v kombinácii s klávesou shift. Určite sa vám stalo, že ste označovali nejakú dlhú časť textu, ktorú ste chceli následne skopírovať držaním ľavého tlačítka myši a následne ste sa posunuli na spodok okna editora/stránky a postupne sa vám text označoval ďalej a ďalej smerom dole a zrazu sa celý text odznačil (šmykol sa prsť z tlačítka myši a pod.) a museli ste to robiť znova. Takisto keď kopírujete zo stránky text, nie je to možné pomocou klávesy Ctrl+A pre označenie celého textu (Cmd+A v Macu), pretože vám vo väčšine označí aj iné prvky zo stránky, nielen text ktorý chcete kopírovať, ale musíte takisto všetko označiť myšou. Tento krok sa dá ale veľmi jednoducho vyriešiť tým, že sa nastavíte kurzorom na začiatok textu, ktorý chcete skopírovať (klil myšou), stlačíte a držíte shift, scrollnete sa na miesto, kde je koniec textu a kliknete myšou na to miesta. Následne sa vám celý text, ktorý ste ohraničili dvomu klikli označil. Šikovné však? :)

 

Poďme sa ešte pozrieť na to, ako sa správa, resp. ako sa snaží uľahčiť písanie kódu náš editor (IDEčko Sublime) kódu. Farebné zvýrazňovanie, rýchle scrollovanie pomocou lišty na pravej strane a iné pomocné ukazovateľe sme si už spomenuli. Určite ste si všimli našepkávanie počas písania kódu. Jedná sa o zoznam s možnosťami, ktorý sa vyroluje a ponúka rôzne hodnoty, ktoré je možné vybrať šípkami hore a dole v zozname a následne potvrdením enterom. Táto funkcionalita sa nazýva aj auto-dopĺňanie (auto-complete), pretože v podstate dopĺňa zvyšok slova, ktorý začneme písať. Takýto zoznam je napríklad v súbore css s vlastnosťami a hodnotami, v súbore php sa zobrazuje pri zadávaní názvu funkcie alebo premennej. Výhodné je aj to, že napríklad pri zadaní vlasnosti v CSS nám automatický zadá aj dvojbodku a s medzerou, takže nás hodí rovno na miesto pre zadávanie hodnoty. Alebo v PHP ak vyberieme funkciu, hodí nám automaticky aj prázdne zátvorky pre zadanie parametrov a pod. Tento zoznam je možné vyvolať aj bez začiatočného znaku pomocou skratky Ctrl+Spacebar (control + medzerovník), ak napríklad nevieme, aké hodnoty môže obsahovať už zadaná vlastnosť v CSS, takto si ich môžeme prezrieť...

 

Najpomocnejšie je ale asi obalovanie, resp. automatické vkladanie párových znakov/tagov, ktoré vám možno robilo problém počas písania kódu, pretože vám často zmazalo úvodzovky a podobne. Funguje to ale takto. Akonáhle zadáte napríklad začínajúcu zátvorku (okrúhlu, hranatú, kučeravú), hodí vám automaticky aj druhú zátvorku a nastaví vás za prvú, teda aby ste mohli písať vnútro zátvoriek. Ak v jazyku HTML napíšete nejaký tag (napr. <div>) a následne začnete písať koniec zadaním otvoreného zobáčika a lomítka, automaticky vám vloží konečný tag. Ak ale zadávate úvodzovky, je správanie troška odlišné. Keď zadáte prvú úvodzovku, je označená rámčekom, pretože ak začnete písať nejaký text, tak úvdzovka, resp. znak na tom konkrétnom klávese sa aplikuje na prvé písmeno, ktoré ste začali písať (napríklad dve bodky nad a spraví ä a podobne...). Aby sa zadal znak úvdozovky, je potrebné stlačiť medzerovník, čo je znakom, že sa úvodzovka ako znak potvrdí a až potom vám automaticky vloží aj druhú úvodzovku a kurzor nastaví do vnútra pre zadanie hodnoty.

 

Skratky ako Alt+Tab pre rýchle prepínanie medzi oknami (aplikáciami), F5 alebo Ctrl+R na refresh (reload) stránky v prehliadači pre skontrolovanie zadaných zmien v kóde sme si už vraveli, rovnako ako veľmi užitočná skratka Ctrl+Z pre krok späť. Niekedy je ešte užitočné, ak označíte nejaké slovo (tag, názov premennej), tak sa zvýraznia všetky jej výskyty v kóde. Toto je veľmi užitočné, ak chcete napríklad vedieť, kde všade sa používa daná premenná alebo tag. Takisto je veľmi používaná skratka Ctrl+/ (Cmd a lomítko v Macu) pre zakomentovanie riadka alebo ak máte označených viac riadkov, tak pre celú označenú časť. Rovnako sa pomocou tejto skratky dá rýchlo aj odkomentovať. Pri zadávaní tabulátora sa dá tabulátor odobrať aj kombináciou Shift+Tab. Samozrejme tu platí univerzálna skratka pre vyhľadávanie Ctrl+F (Cmd+F pre Mac). Posledná skratka, ktorú si predstavíme je Ctrl+Shift+Up/Down (Cmd+Ctrl+Up/Down), ktorá presúva celý aktuálny riadok alebo výber (selection – čiže viac riadkov ak sú označené) hore alebo dole. Toto sa využíva v prípade presunu nejakého kódu na iné miesto.

Máte nejakú otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Napíšte nám na info@zacni-programovat.sk a poradíme!

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová prednášky

klavesove skratkyskratkytvorba textu skratkyide skratkykeyboard shortcutseditor klavesove skratky

IT ftip

Hovorí programátor programátorovi v nočnom v bare: - Ty počúvaj, pozri na tie slečny. Nejdeme si spojiť "software"? - Nie! Včera som zisťoval ich properties. Všetky sú read only!