3. semester (Ing.)

V tomto semestri sa budeme v prvej polovici venovať objektovo orientovanému programovaniu v jazyku PHP, čo je momentálne moderná a veľmi v praxi používaná forma (štýl) programovania. Vysvetlíme si čo to je, aký to má význam, ako to funguje a prejdeme si spolu základné vlastnosti OOP. Pre lepšie pochopenie si časť kódu na našej domovskej stránke prepíšeme do štýlu OOP. Ďalej si ukážeme, ako sa v praxi ukladajú dáta do databázy do viacerých tabuliek, ktoré medzi sebou súvisia, resp. uchovávajú spoločné dáta o jednom objekte a taktiež ako sa následne s takýmito dátami pracuje v programe (ako sa vyťahujú naraz alebo postupne a ich spojenie v kóde). Na záver si vyskúšame zobrazenie takýchto dát na našej stránke a ich jednoduchšie zobrazenie pomocou jazyka JavaScript.

1. Objektovo orientované programovanie (OOP)

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k objektovo orientovanému programovaniu (OOP) – čo to je, ako to funguje a vyzerá, prečo to vzniklo a v čom je rozdiel oproti kódu, ktorý sme písali doteraz.

2. Definovanie triedy a vytvorenie objektu

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako sa v jazyku PHP deklarujú triedy (pre objekty) a ako vieme následne vytvoriť objekt danej triedy a pristúpiť k jeho atribútom a metódam.

3. Konštruktor triedy

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme, čo je to konštruktor triedy v jazyku PHP a ako sa využíva a taktiež si prakticky ukážeme jeho použitie.

4. Transformácia kódu do OOP

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme pokročilejšie použitie objektovo orientovaného prístupu pri písaní kódu, ako vytvárať triedy, ktoré so sebou súvisia a ako písať chod programu pomocou objektov týchto tried.

5. Transformácia kódu do OOP 2

(PHP)

Na tejto prednáške si opäť ukážeme pokročilejšie použitie objektovo orientovaného prístupu pri písaní kódu, ako vytvárať triedy, ktoré so sebou súvisia a ako písať chod programu pomocou objektov týchto tried.

6. Dedenie v OOP

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme jednu zo základných vlastností OOP – dedenie, ktorú si aj vyskúšame na praktickom príklade.

7. Triedy z externých zdrojov

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme výhodu objektovo orientovaného programovania v súvislosti s umiestňovaním tried do externých a samostatných súborov.

8. Prepojenie tabuliek v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si porozprávame, ako ukladať väčšie množstvo dát v databáze, resp. ako rozčleniť dáta do viacerých tabuliek, ktoré budú medzi sebou prepojené.

9. Práca s prepojenými tabuľkami v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vytiahnuť dáta pomocou príkazu SELECT z viacerých tabuliek naraz a taktiež si povieme, aké prípady môžu v DB nastať pri takomto vyťahovaní dát.

10. Praktiky s prepojenými tabuľkami v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme zvyky z praxe pre prepojenie dát vo viacerých tabuľkách, ktoré spolu súvisia, resp. ako ukladať dáta do viacerých tabuliek a prepájať ich.

11. Náhradný názov pre stĺpec/tabuľku v MySQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si znova ukážeme vytiahnutie dát z viacerých tabuliek naraz pomocou dvojnásobného použitia príkazu JOIN a taktiež si ukážeme nový príkaz jazyka SQL, ktorým vieme zadať náhradný názvo pre stĺpec alebo tabuľku.

12. Schovávanie elementov pomocou JavaScriptu

(PHP, JavaScript)

Na tejto prednáške si dokončíme vytiahnutie dát z viacerých tabuliek a ukážeme si, ako vieme pomocou jazyka JavaScript pristúpiť k elementom na stránke a meniť ich dizajn – zobrazenie a skrytie.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

oopobjektovo orientovane programovaniephp oopmysql joinsql join leftsql prepojene tabulkyprimary keygetelementybyid

IT ftip

"Haló, hot line? Nám to stále píše, aby sme vložili disketu, čo máme robiť?" "A vložili ste disketu?" "Nie, to nás nenapadlo."