Transformácia kódu do OOP 2

Na tejto prednáške si dokončíme transformáciu kódu súboru index.php do OOP. Musíme teda všetko, čo súvisí s používateľom, zakomponovať, resp. nejako prepojiť s triedou User. Ako vidíme v kóde, okrem zobrazovania dát riešime v danom súbore už len vloženie nového používateľa a mazanie používateľa. Pre tieto dve činnosti si vytvoríme metódy, ktoré vykonajú rovnakú funkcionalitu ako terajší kód mimo triedy User a následne sa v kóde v požadovanom momente budú volať iba tieto metódy.

 

Začnime teda mazaním. Keď sa pozrieme na kód mazania, vidíme, že sa iba pýtame, či nám prišiel parameter id_user. Ak áno, tak sa vykoná mazanie používateľa z DB a podľa výsledku mazania sa vypíše hlášku návštevníkovi stránky. Až potom si načítavame dáta z databázy, takže aktuálny zoznam už nebude zahŕňať posledne zmazanú položku. Skúsme si tento mechanizmus prerobiť a teda vykonanie query zakomponovať do samostatnej metódy našej triedy, ktorú budeme na danom mieste volať a využijeme jej odpoveď (result).

 

Nad týmto problémom sa musíme troška zamyslieť, lebo to nebude tak úplne jednoduché, ako v tomto prípade. Ako vieme, na začiatku nášho kódu si načítame všetkých používateľov, ktorých máme v objekte UserList, kde každý prvok je samotný User. Pri žiadosti o mazanie dostaneme id používateľa, ktorého chceme zmazať. Keďže chceme samotné mazanie vykonať pomocou metódy triedy User, ako sa k danému userovi v zozname dostaneme?

 

Celý tento proces mazania sa nám skladá z viacerých častí. Prvá vec je, že musíme nájsť v zozname (v poli) ten prvok, ktorý predstavuje používateľa s daným id. Potom na tom prvku (na objekt User) zavolať jeho metódu, ktorá ho vymaže z databázy. Ak sa tak stane, musíme potom dodatočne vymazať daný prvok aj v – v zozname používateľov, pretože dáta z DB sme už načítali. Tu by bola možnosť dáta znova načítať, ale nejdeme to zbytočne volať dvakrát. Mohlo by to vyzerať teda takto:

 


index.php (zmena kódu pre mazanie):


(pridana metoda do triedy UserList)
function deleteUserById($id_user, $db_connection){
    $actual_user = null;
    $actual_user_key = null;

    foreach($this->users as $key => $value){
        if($value->id == $id_user){
            $actual_user = $value;
            $actual_user_key = $key;
        }
    }

    if($actual_user->deleteUser($db_connection)){
        array_splice($this->users, $actual_user_key, 1);

        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

(pridana metoda do triedy User)
function deleteUser($db_connection){
    $sql_query = "DELETE FROM users WHERE id=".$this->id;
    return mysqli_query($db_connection, $sql_query);
}

(zmena kodu pre mazanie – umiestnenie za nacitanie zoznamu)
//MAZANIE POLOZKY
$id_user = $_GET['id_user'];
if($id_user){

    $result = $user_list->deleteUserById($id_user, $db->connection);

    if($result){
        echo '<p class="success">Položka bola úspešne zmazaná.</p>';
    }else{
        echo '<p class="error">Pri mazaní položky sa vyskytla chyba.</p>';
    }
}

 


Asi sa vám toto zdá troška komplikované, predtým sme mali na to cca 4 riadky a teraz navyše aj dve funkcie s dlhším kódom. Nebojte...niekedy množstvo kódu nevadí, ešte nám tento kód príde aj navhod :) Ako vidíte, začíname tým, že po zachytení parametra voláme metódu zoznamu používateľov (objektu UserList) na mazanie konkrétneho používateľa (deleteUserById). V tejto funkcii si najprv prechádzame celý zoznam používateľov, aby sme našli toho správneho podľa hodnoty id a do lokálnych premenných si uložíme dočasne jeho pozíciu (actual_user_key) a jeho samotného (actual_user). Následne (po nájdení) v tejto metóde voláme nad daným userom (objektom) jeho vlastnú metódu na vymazanie seba samého (deleteUser).

 

Ak sa toto vymazanie vykoná správne (podmienka v ife) a teda záznam sa z databázy odstráni, pomocou funkcie array_splice odstránime daný prvok aj z nášho zoznamu používateľov, ktorý sa nachádza v property users objektu user_list. V samotnej metóde objektu User iba voláme query na mazanie podľa jeho vlastného id. Tu sa dostávame k silnej výhode OOP. Všimnite si, že si dané id neposielame ako parameter, ale používame jeho vlastné id (property). Náš zoznam obsahuje objekty, kde každý z nich má vyplnené všetky tieto hodnoty a aj má nadefinované svoje metódy. My sme si zo zoznamu vytiahli konkrétny jeden a nad ním zavolali jeho metódu, ktorá sa slovom this odkazuje na hodnotu práve jeho property, takže ostatné objekty s týmto krokom nemajú nič spoločné. Toto budeme môcť využívať pri akejkoľvek operácii s daným objektom. Takto máme zadefinovanú jednu metódu na mazanie, ktorá sa dá aplikovať na všetky objekty tejto triedy.

 

Na záver si všimnite ešte dôležité dve veci pre správne fungovanie, že si znova preposielame ako parameter pripojenie do db pre vykonanie query a taktiež ako si posielame pomocou príkazu return odpoveď vykonanej query na mazanie z jednej metódy (deleteUser) do druhej metódy (deleteUserById) a takisto z nej posielame odpoveď von. Dúfam, že ste toto pochopili, teraz nám už chýba iba dorobiť aj vloženie nového záznamu pomocou tried UserList a User.

 

V pôvodnom kóde si odchytávame moment, kedy bol odoslaný formulár s údajmi o novom používateľovi (request method). Následne validujeme údaje, či spĺňajú naše predstavy pomocou regulárnych výrazov. Ak áno, tak si jednoducho vyskladáme query na vloženie dát do databázy a následne sa vykonáva načítanie dát z databázy, čiže už aj so zahrnutým novým prvkom.

 

Toto poradie môžeme zachovať, my si ale vykonanie query spravíme cez metódu triedu User. Čo nám teda na to treba? Po zachytení dát z formulára máme v podstate hodnoty štyroch parametrov, ktoré sú totožné s property našej triedy User. Tým, že používateľ zadá údaje o novom userovi, nám v podstate predkladá dáta na nový objekt, takže si jednoducho vytvoríme nový objekt s danými dátami (cez konštruktor), na ktorom následne zavoláme metódu na jeho vloženie do databázy a je to. To by už nemal byť problém, malo by to vyzerať asi takto:

 


index.php:


(nová metóda v triede User)
function insertToDb($db_connection){

    $sql_query = "INSERT INTO users (user_name, user_surname, age, role) VALUES (";
    //otestovanie ci prisli parametre, inak vkladame NULL
    if($this->user_name){
        $sql_query .= "'".$this->user_name."',";
    }else{
        $sql_query .= "NULL,";
    }

    $sql_query .= "'".$this->user_surname."',";
    
    if($this->age){
        $sql_query .= $this->age.",";
    }else{
        $sql_query .= "NULL,";
    }

    if($this->role){
        $sql_query .= "'".$this->role."')";
    }else{
        $sql_query .= "NULL)";
    }

    return mysqli_query($db_connection, $sql_query);
}

(zmena kódu po zvladiovaní údajov z formulára)
if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
   preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
   preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
   preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

    //KOREKTNE DATA
    $new_user = new User(null, $user_name, $user_surname, $age, $role);

    if($new_user->insertToDb($db->connection)){
        echo '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
    }else{
        echo '<p class="error">Pri ukladaní dát do databzy sa vyskytla chyba.</p>';
    }

    //vycistenie poloziek
    $user_name = '';
    $user_surname = '';
    $age = '';
    $role = '';

}else{
...

 


Ako vidíte v kóde, vytvorili sme si dočasne nový objekt používateľa zo zadaných dát do premennej new_user, na ktorej sme následne zavolali funkciu, ktorá vloží do databázy nový záznam na základe dát tohto objektu (this). Týmto sme prerobili základné časti súboru index.php na štýl OOP. Základnú prácu s používateľom vykonávame cez objekt user (vkladanie nového, mazanie) a prácu so všetkými používateľmi cez objekt UserList (načítanie, filtrovanie, hľadanie). Toto je nejaká taká základná logika OOP, aby v kóde nebolo kade tade vytváraných množstvo premenných a aby sa nevolalo množstvo funkcií, ale aby sa nejako tie premenné a funkcie spojili do objektov podľa ich druhu (kategórie), na čo sú určené a následne sa dá nad danými objektami aj v budúcnosti lepšie precovať (vytvárať nové potrebné properties alebo metódy).

 

V tomto kóde by sa dali ešte nejaké veci prerobiť na objekty, resp. by sme toto celé mohli spraviť aj inak (rozvrhnutie tried a metód....), ale už sa tým nateraz nejdeme zaťažovať, už posledné dve prednášky vám asi dali zabrať a nateraz vám to stačilo. Teraz je náš kód ľahšie čitateľný a aj mu dúfam rozumieme. Na začiatku máme triedy, ktoré majú properties a metódy, ktoré jasne už len podľa názvu dávajú najavo, na čo slúžia. Fukcionalita začína tým, že sa pripojíme do databázy a za tým je kód pre pridanie nového používateľa. Za týmto nasleduje zachytenie parametrov a načítanie zoznamu používateľov (HTML kód ako form do fukncionality teraz nerátame...). Za načítaním sa nachádza kód pre vymazanie používateľa a je to. Zvyšok je už len kód HTML – formuláre pre filtrovanie a vkladanie a tabuľka pre zobrazenie zoznamu používateľov.

Máte nejakú otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Napíšte nám na info@zacni-programovat.sk a poradíme!

Obsah súborov projektu po tejto prednáške

1 - footer.php

<div class="footer">
</div>

2 - fotogaleria.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "fotogaleria";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div id="gallery-content" class="main-content right">
<h1>Fotogaléria</h1>
<div class="line"></div>

<?php

$pictures = array();

for($i = 0; $i < 30; $i++){
$pictures[] = 'images/placeholder.jpg';
}

//zadefinovanie maximalneho poctu pre jednu stranku a nacitanie parametra (urcenie aktualnej stranky)
$countPerPage = 12;
if($_GET['page']){
$page = $_GET['page'];
}else{
$page = 1;
}

//vypocet od ktorej po ktoru fotku zobrazujeme galeriu
$start = ($page-1)*$countPerPage;
$end = $page*$countPerPage;

echo '<ul id="gallery">';
for($i = $start; $i < $end; $i++){

if($pictures[$i]){
echo '<li class="left';

if(($i+1)%3){
echo ' photo-margin';
}

echo '">';

echo '<img src="'.$pictures[$i].'">';

echo '<a target="_blank" href="'.$pictures[$i].'" class="over_div">';
echo '<span>Kliknite pre zväčšenie!</span>';
echo '</a>';

echo '</li>';
}
}
echo '</ul>';

//cyklus, ktory nam vypise dostatocny pocet odkazov pre jednotlive stranky
$pageLink = 1;
$photosCount = count($pictures);

echo '<ul class="pagination">';
while($photosCount > 0){

echo '<li><a ';

if($pageLink == $page){
echo ' class="active" ';
}

echo 'href="fotogaleria.php?page='.$pageLink.'">'.$pageLink.'</a>';
echo '</li>';
$photosCount = $photosCount - $countPerPage;
$pageLink++;
}
echo '</ul>';

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

3 - global.css

BODY{
margin: 0;
background-color: #dee8e7;
font-family: Arial;
}

H1{
color: #5b6b78;
margin-bottom: 10px;
}

.line{
height: 3px;
border-top: 1px dotted #5b6b78;
border-bottom: 1px dotted #5b6b78;
margin-bottom: 25px;
}

.main{
background-color: #f6f7f1;
width: 900px;
margin: auto;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px;
}

.header{
border-bottom: 1px solid #7d8079;
height: 150px;
}

.header-inner1{
}

.header-inner2{
}

.content{
}

.footer{
border-top: 1px solid #7d8079;
height: 200px;
}

.half-width{
width: 50%;
}

.full-height{
height: 100%;
}

.left{
float: left;
}

.right{
float: right;
}

.clear{
clear: both;
}

/**********MENU***********/
.sidebar{
width: 200px;
height: 400px;
}

.sidebar UL{
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
}

.sidebar UL LI{
position: relative;
}

.sidebar UL LI A, .sidebar UL LI:HOVER .submenu A{
display: block;
padding: 15px 0px 15px 35px;
border-bottom: 1px solid #7d8079;
color: #7d8079;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.sidebar UL LI A.active{
color: #f5f7f4;
background-color: #f96b81;
}

.sidebar UL LI:HOVER A, .sidebar UL LI .submenu LI:HOVER A{
background-color: #5b6b78;
color: #d6e3e9;
}

.main-content{
width: calc(100% - 241px);
min-height: 700px;
border-left: 1px solid #7d8079;
padding-left: 20px;
padding-right: 20px;
}

.submenu{
display: none;
border: 2px solid #7d8079;
position: absolute;
top: -1px;
left: 201px;
width: 200px;
background-color: #FFFFFF;
}

.sidebar UL LI:HOVER .submenu{
display: block;
}

.sidebar UL LI:HOVER .submenu A{
background-color: #FFFFFF;
}

.main-content{
width: calc(100% - 241px);
min-height: 700px;
border-left: 1px solid #7d8079;
padding-left: 20px;
padding-right: 20px;
}

/**********GALERIA***********/
/**********GALERIA***********/
#gallery{
display: inline-block;
width: 100%;
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
}

#gallery LI{
position: relative;
height: 133px;
margin-bottom: 10px;
}

#gallery LI IMG{
width: 213px;
height: 133px;
}

.photo-margin{
margin-right: 10px;
}

#gallery A{
display: none;
}

#gallery LI:HOVER A{
display: block;
}

#gallery LI:HOVER{
outline: 2px solid #7d8079;
}

#gallery A{
text-decoration: none;
position: absolute;
background-color: grey;
opacity: 0.4;
height: 100%;
width: 100%;
top: 0px;
}

#gallery A SPAN{
position: relative;
top: 100px;
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;
}

/**********PERSONS***********/
.persons{
width: 100%;
font-family: Arial;
}

.persons, .persons TH, .persons TD{
border: 1px solid #D9E4E6;
}

.persons TH, .persons TD{
padding: 10px;
}

.persons TH{
background-color: #167F92;
color: #FFFFFF;
font-weight: normal;
text-transform: uppercase;
}

.persons TR:nth-child(odd){
background-color: #D9E4E6;
}

.persons TR{
color: #024457;
background-color: #FFFFFF;
}

.persons TD{
font-size: 14px;
}

.persons TR:HOVER{
color: #f5f7f4;
background-color: #f96b81;
cursor: pointer;
}

.persons TH A.sortable{
color: #FFFFFF;
}

.persons TH A.sortable:HOVER{
color: #D9E4E6;
}

.persons TH A.sortable.asc:before{
content: '⇡ ';
}

.persons TH A.sortable.desc:before{
content: '⇣ ';
}

/**********PERSONS***********/
.contact_form{
padding: 20px;
border: 1px solid #ebebeb;
background-color: white;
font-family: Arial;
font-size: 14px;
color: #455560;
text-transform: uppercase;
text-align: center;
}

.contact_form INPUT, .contact_form TEXTAREA, .contact_form LABEL{
display: block;
width: 100%;
}

.contact_form LABEL{
margin-bottom: 5px;
text-align: left;
}

.contact_form INPUT, .contact_form TEXTAREA{
height: 30px;
border: 1px solid #bababa;
margin-bottom: 30px;
}

.contact_form TEXTAREA{
min-height: 100px;
min-width: 100%;
max-width: 100%;
}

.contact_form INPUT[type="submit"]{
display: inline;
width: 200px;
height: 40px;
background-color: #7bc143;
border: 1px solid #6fae3c;
font-size: 16px;
color: #FFFFFF;
text-transform: uppercase;
}

.contact_form INPUT[type="submit"]:HOVER{
cursor: pointer;
background-color: #42aa44;
}

.success, .error{
border: 1px solid;
margin: 10px 0px;
padding:15px 10px 15px 10px;
}

.success {
color: #4F8A10;
background-color: #DFF2BF;
}

.error {
color: #D8000C;
background-color: #FFBABA;
}
/**********PAGINATION***********/
#gallery-content{
text-align: center;
}

ul.pagination {
display: inline-block;
padding: 0;
margin: 10px 0px 20px 0px;
}

ul.pagination li {
display: inline;
}

ul.pagination li a {
color: black;
padding: 8px 16px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #ddd;
}

ul.pagination li a.active {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}

ul.pagination li a:hover{
background-color: #ddd;
}

.map{
margin: 30px 0px;
text-align: center;
padding: 25px 0px;
background-color: #FFFFFF;
}

4 - header.php

<div class="header">
<div class="header-inner1 full-height half-width left"></div>
<div class="header-inner2 full-height half-width left"></div>
</div>

5 - index.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "index";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Domov</h1>
<div class="line"></div>

<h2>Pridanie nového používateľa</h2>

<?php

//TRIEDA DATABAZA (pripojenie)
class Database{

public $server_name = '';
public $login_name = '';
public $login_password = '';
public $db_name = '';
public $connection = null;

function __construct($server_name, $login_name, $login_password, $db_name){
$this->server_name = $server_name;
$this->login_name = $login_name;
$this->login_password = $login_password;
$this->db_name = $db_name;
}

function connectToDb(){
$this->connection = mysqli_connect($this->server_name, $this->login_name, $this->login_password, $this->db_name);

if (!$this->connection) {
echo 'Spojenie s databázou sa nepodarilo nadviazať.';
}else{
// echo 'Spojenie s databázou sa podarilo úspešne nadviazať.';
}
}
}

//TRIEDA USER (pouzivatel v tabulke users)
class User{

public $id = 0;
public $user_name = '';
public $user_surname = '';
public $age = 0;
public $role = '';

function __construct($id, $user_name, $user_surname, $age, $role){
$this->id = $id;
$this->user_name = $user_name;
$this->user_surname = $user_surname;
$this->age = $age;
$this->role = $role;
}

function deleteUser($db_connection){
$sql_query = "DELETE FROM users WHERE id=".$this->id;
return mysqli_query($db_connection, $sql_query);
}

function insertToDb($db_connection){

$sql_query = "INSERT INTO users (user_name, user_surname, age, role) VALUES (";
//otestovanie ci prisli parametre, inak vkladame NULL
if($this->user_name){
$sql_query .= "'".$this->user_name."',";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "'".$this->user_surname."',";

if($this->age){
$sql_query .= $this->age.",";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

if($this->role){
$sql_query .= "'".$this->role."')";
}else{
$sql_query .= "NULL)";
}

return mysqli_query($db_connection, $sql_query);
}
}

//TRIEDA USERLIST (zoznam pouzivatelov)
class UserList{

public $users = array();
public $search_keyword = '';
public $sort_by = 'id';
public $sort_type = 'ASC';

function loadData($db_connection){
$sql_query = "SELECT * FROM users";

if($this->search_keyword){
$sql_query .= " WHERE user_name LIKE '%".$this->search_keyword."%' OR user_surname LIKE '%".$this->search_keyword."%'";
}

if($this->sort_by){
$sql_query .= " ORDER BY ".$this->sort_by;

if($this->sort_type){
$sql_query .= " ".$this->sort_type;
}else{
$sql_query .= " ASC";
}
}

$result = mysqli_query($db_connection, $sql_query);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
$data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

//TRANSFORMACIA DAT NA POLE OBJEKTOV
foreach($data as $key => $value){
$this->users[$key] = new User($value['id'], $value['user_name'], $value['user_surname'], $value['age'], $value['role']);
}
}

}

function deleteUserById($id_user, $db_connection){
$actual_user = null;
$actual_user_key = null;

foreach($this->users as $key => $value){
if($value->id == $id_user){
$actual_user = $value;
$actual_user_key = $key;
}
}

if($actual_user->deleteUser($db_connection)){
array_splice($this->users, $actual_user_key, 1);

return true;
}else{
return false;
}
}
}

//PRIPOJENIE DO DB
$db = new Database('localhost', 'root', 'root', 'zapr_db_1');
$db->connectToDb();

//ZACHYTENIE PARAMETROV

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && $_POST['user_form']){
$user_name = $_POST['user_name'];
$user_surname = $_POST['user_surname'];
$age = $_POST['age'];
$role = $_POST['role'];

if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

//KOREKTNE DATA
$new_user = new User(null, $user_name, $user_surname, $age, $role);

if($new_user->insertToDb($db->connection)){
echo '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
}else{
echo '<p class="error">Pri ukladaní dát do databzy sa vyskytla chyba.</p>';
}

//vycistenie poloziek
$user_name = '';
$user_surname = '';
$age = '';
$role = '';

}else{
//CHYBNE DATA

echo '<p class="error">Nová položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
}

}
?>

<!-- Formular pre vlozenie noveho usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">
<label for="user_name">Meno</label>
<input type="text" name="user_name" id="user_name" value="<?php echo $user_name;?>">

<label for="user_surname">Priezvisko</label>
<input type="text" name="user_surname" id="user_surname" value="<?php echo $user_surname;?>">

<label for="age">Vek</label>
<input type="text" name="age" id="age" value="<?php echo $age;?>">

<label for="role">Rola</label>
<input type="text" name="role" id="role" value="<?php echo $role;?>">

<input type="submit" name="user_form" value="Odoslať">
</form>

<?php

$user_list = new UserList();

//SPRACOVANIE FILTROVANIA
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && $_GET['search_form']){
$user_list->search_keyword = $_GET['search_keyword'];
}

//ZACHYTENIE PARAMETRA PRE TRIEDENIE DAT V TABULKE
$user_list->sort_by = $_GET['sort_by'];
$user_list->sort_type = $_GET['sort_type'];

$user_list->loadData($db->connection);

//MAZANIE POLOZKY
$id_user = $_GET['id_user'];
if($id_user){

$result = $user_list->deleteUserById($id_user, $db->connection);

if($result){
echo '<p class="success">Položka bola úspešne zmazaná.</p>';
}else{
echo '<p class="error">Pri mazaní položky sa vyskytla chyba.</p>';
}
}

echo '<h2>Zoznam používateľov</h2>';

?>

<!-- Formular na filtrovanie usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="get">
<label for="search_keyword">Meno</label>
<input type="text" name="search_keyword" id="search_keyword" value="<?php echo $user_list->search_keyword;?>">

<input type="hidden" name="sort_by" value="<?php echo $user_list->sort_by;?>">
<input type="hidden" name="sort_type" value="<?php echo $user_list->sort_type;?>">

<input type="submit" name="search_form" value="Filtruj">
</form>

<br>


<?php
//VYPIS POUZIVATELOV DO TABULKY
if($user_list->users){

echo '<table class="persons">';
echo '<tr>';
echo '<th>ID</th>';

echo '<th><a class="sortable';

if($user_list->sort_by == 'user_name'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo ' asc';
}else{
echo ' desc';
}
}

echo '" href="index.php?sort_by=user_name';

if($user_list->sort_by == 'user_name'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo '&sort_type=DESC';
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}

if($user_list->search_keyword){
echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
}

echo '">Meno</a></th>';

echo '<th><a class="sortable';

if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo ' asc';
}else{
echo ' desc';
}
}

echo '" href="index.php?sort_by=user_surname';

if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo '&sort_type=DESC';
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}

if($user_list->search_keyword){
echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
}

echo '">Priezvisko</a></th>';

echo '<th>Vek</th>';
echo '<th>Rola</th>';
echo '<th>Akcie</th>';
echo '</tr>';

for($i=0; $i<count($user_list->users); $i++){
echo '<tr>';
foreach($user_list->users[$i] as $index => $value){
echo '<td>'.$value.'</td>';
}

echo '<td>';
echo '<a href="uprava-zaznamu.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'">Upraviť záznam</a><br><br>';
echo '<a href="index.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'" onclick="return showConfirm()">Vymazať záznam</a>';
echo '</td>';

echo '</tr>';
}

echo '</table>';

} else {
echo "0 results were selected.";
}

echo '<br><br>';

mysqli_close($db->connection);
?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>

<script>
function showConfirm(){
var answer = confirm("Naozaj chcete vymazať daný záznam?");

if(answer){
//vykonanie, ak pouzivatel potvrdi confirm okno - odkaz sa vykona
return true;
}else{
//vykonanie, ak pouzivatel zruzi confirm okno - odkaz sa nevykona
return false;
}
}
</script>

</body>
</html>

6 - kontakt.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "kontakt";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Kontakt</h1>
<div class="line"></div>

<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && $_POST['contact_form']){
if(!preg_match('#^[a-zA-Z0-9]{5,10}$#', $_POST['name']) || !filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
echo '<p class="error">Zadajte prosim korektne udaje</p>';

//naplnenie formulara
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$subject = $_POST['subject'];
$message = $_POST['message'];
}else{
//odoslanie emailu
echo '<p class="success">Vasa sprava bola uspesne odoslana.</p>';

$name = '';
$email = '';
$subject = '';
$message = '';
}

}

?>

<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post" class="contact_form">
<label for="email">Meno a priezvisko</label>
<input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo $name;?>"><br><br>

<label for="email">Email</label>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $email;?>"><br><br>

<label for="subject">Predmet</label>
<input type="text" name="subject" id="subject" value="<?php echo $subject;?>"><br><br>

<label for="message">Správa</label>
<textarea name="message" id="message" placeholder="Zadajte text spravy..."><?php echo $message;?></textarea><br><br>

<input type="submit" name="contact_form" value="Odoslat">
</form>

<div class="map">
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d84199.38373426767!2d19.06093170408453!3d48.73928892777478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47153de36e8ad42f%3A0xf8223f8a0b8b9032!2sBansk%C3%A1+Bystrica!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1465151393672" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
</div>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

7 - menu.php

<div class="sidebar left">
<ul>
<li><a class="<?php if($actual_page == "index"){echo 'active';}?>" href="index.php">Domov</a></li>
<li><a class="<?php if($actual_page == "o-nas"){echo 'active';}?>" href="o-nas.php">O nás</a></li>
<li><a class="<?php if($actual_page == "fotogaleria"){echo 'active';}?>" href="fotogaleria.php">Fotogaléria</a></li>
<li>
<a class="<?php if($actual_page == "kontakt"){echo 'active';}?>" href="kontakt.php">Kontakt</a>

<ul class="submenu">
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
</ul>

</li>
</ul>
</div>

8 - o-nas.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "o-nas";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>O nás</h1>
<div class="line"></div>

<?php
$person_1 = array('Raťafák', 'Plachta', 'plachtos@mail.sk','0903 123 123');
$person_2 = array('Od kuka', 'do kuka', 'kuko@mail.sk','0903 123 123');
$person_3 = array('Joey', 'Tribbiani', 'ako.sa.mas@mail.sk','0903 123 123');
$person_4 = array('Charlie', 'Harper', 'hooker@mail.sk','0903 123 123');
$person_5 = array('Chruno', 'Moysey', 'abstinent@mail.sk','0903 123 123');

$pole = array($person_1, $person_2, $person_3, $person_4, $person_5);

$pole[5] = array('Jardo', 'Jágr', 'legenda@mail.sk','0903 123 123');

echo '<table class="persons">';
echo '<tr>';
echo '<th>Meno</th>';
echo '<th>Priezvisko</th>';
echo '<th>Email</th>';
echo '<th>Telefónne číslo</th>';
echo '</tr>';

for($i=0; $i<count($pole); $i++){
echo '<tr>';

for($j=0; $j<count($pole[$i]); $j++){
echo '<td>'.$pole[$i][$j].'</td>';
}

echo '</tr>';
}

echo '</table>';

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

9 - uprava-zaznamu.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Editácia používateľa</h1>
<div class="line"></div>

<?php
$id_user = $_GET['id_user'];

//PRIPOJENIE DO DB
$server_name = "localhost";
$db_user_name = "root";
$password = "root";
$dbname = "zapr_db_1";

$connection = mysqli_connect($server_name, $db_user_name, $password, $dbname);

if (!$connection) {
echo '<p class="error">Spojenie s databázou sa nepodarilo nadviazať.</p>';
}

//SPRACOVANIE ODOSLANIA FORMULARA
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && $_GET['edit_user_form']){
$user_name = $_GET['user_name'];
$user_surname = $_GET['user_surname'];
$age = $_GET['age'];
$role = $_GET['role'];

if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

//KOREKTNE DATA

//ulozenie do DB
$sql_query = "UPDATE users SET user_name=";

//otestovanie ci prisli parametre, inak vkladame NULL
if($user_name){
$sql_query .= "'".$user_name."',";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "user_surname='".$user_surname."',age=";

if($age){
$sql_query .= $age.",";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "role=";

if($role){
$sql_query .= "'".$role."'";
}else{
$sql_query .= "NULL";
}

$sql_query .= " WHERE id=".$id_user.";";

$result = mysqli_query($connection, $sql_query);

if($result){
echo '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
?>

<script>
window.location.href = "/MyProject Coding/5-Projekt2/index.php";
</script>

<?php
}else{
echo '<p class="error">Pri ukladaní dát do databázy sa vyskytla chyba.</p>';
}


}else{
//CHYBNE DATA
echo '<p class="error">Položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
}
}

//NACITANIE DAT O USEROVI
if($id_user){
$sql_query = "SELECT * FROM users WHERE id=".$id_user.";";

$result = mysqli_query($connection, $sql_query);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

$data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
$user_name = $data[0]['user_name'];
$user_surname = $data[0]['user_surname'];
$age = $data[0]['age'];
$role = $data[0]['role'];


?>

<!-- Formular pre editovanie usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="get">
<label for="user_name">Meno</label>
<input type="text" name="user_name" id="user_name" value="<?php echo $user_name;?>">

<label for="user_surname">Priezvisko</label>
<input type="text" name="user_surname" id="user_surname" value="<?php echo $user_surname;?>">

<label for="age">Vek</label>
<input type="text" name="age" id="age" value="<?php echo $age;?>">

<label for="role">Rola</label>
<input type="text" name="role" id="role" value="<?php echo $role;?>">

<input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user;?>">

<input type="submit" name="edit_user_form" value="Odoslať">
</form>

<?php


}else{
echo '<p class="error">Nepodarilo sa načítať dáta pre editovanie.</p>';
}


}else{
echo '<p class="error">Parameter používateľa pre editáciu sa nepodarilo načítať.</p>';
}

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>

</div>

</body>
</html>

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová prednášky

oopoop v phpobjektovo orientovanie programovaniephp objektyphp newconstructobjektove phpclasstrieda

IT ftip

Rozprávajú sa dva počítače: ”Počul si ten nový vtip? 00010001010001” ”Hahaha.”