Inžinier

V druhom stupni štúdia venujeme na začiatku celý semester pre jazyk a prácu s databázou v systéme MySQL. Naučíme sa rozbehať a pracovať s prostredím pre databázu MySQL a postupne si v jednotlivých prednáškach preberieme príkazy jazyka SQL, pomocou ktorých vieme s databázou pracovať. V ďalšom semestri budeme pokračovať na vývoji našej webstránky, resp. nášho informačného systému, ktorý sme si vytvorili v 1. stupni štúdia a budeme sa najmä zameriavať na aplikovanie databáz do praxe. Postupne si všetko, čo sme sa naučili z MySQL prepojíme s kódom PHP a zautomatizujeme si tak prácu s dátami pomocou nášho informačného systému.
Po absolvovaní inžinierskeho stupňa štúdia nadobudnete základy jazyka SQL a naučíte sa pracovať s databázou a pochopíte jej využitie a okrem toho aj troška lepšie pochopíte prácu s dátami a ich význam.

1. semester (Ing.)

V tomto semestri sa naučíme základy jazyka a taktiež pracovať so systémom databáz MySQL. Postupne si preberieme základné príkazy jazyka SQL, pomocou ktorých vieme spravovať databázy. Naučíme sa vytvárať a upravovať databázu a tabuľky v nej, do ktorých sa následne naučíme vkladať dáta, ktoré budeme vedieť upravovať a načítavať podľa požiadaviek.

2. semester (Ing.)

V tomto semestri sa naučíme, ako zakomponovať jazyk SQL do kódu v jazyku PHP, resp. ako pomocou jazyka PHP vieme pracovať s databázami. Postupne si do našej stránky implementujeme fukcionalitu základných operácií s databázou, takže budeme vedieť len za pomoci stránky bez využitia systému phpMyAdmin dáta do databázy vkladať, mazať a meniť ich. Okrem toho si na záver tohto semestra preberieme základy nového jazyka JavaScript, ktorý nám bude slúžiť na obohatenie a náročnejšiu, ale efektívnu funkcionalitu na webstránke.

3. semester (Ing.)

V tomto semestri sa budeme v prvej polovici venovať objektovo orientovanému programovaniu v jazyku PHP, čo je momentálne moderná a veľmi v praxi používaná forma (štýl) programovania. Vysvetlíme si čo to je, aký to má význam, ako to funguje a prejdeme si spolu základné vlastnosti OOP. Pre lepšie pochopenie si časť kódu na našej domovskej stránke prepíšeme do štýlu OOP. Ďalej si ukážeme, ako sa v praxi ukladajú dáta do databázy do viacerých tabuliek, ktoré medzi sebou súvisia, resp. uchovávajú spoločné dáta o jednom objekte a taktiež ako sa následne s takýmito dátami pracuje v programe (ako sa vyťahujú naraz alebo postupne a ich spojenie v kóde). Na záver si vyskúšame zobrazenie takýchto dát na našej stránke a ich jednoduchšie zobrazenie pomocou jazyka JavaScript.

4. semester (Ing.)

V tomto poslednom semestri štandardného štúdia si porozprávame o veciach z viacerých oblastí. Predstavíme si MVC koncept programovania (logické rozdelenie kódu do viacerých súborov), ktorý sa stáva akýmsi štandardom posledných rokov. Porozprávame si niečo o najnovšej verzii jazyka CSS – CSS3, ktorá sa sebou prináša nové možnosti využitia tohto jazyka a ukážeme si niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré výrazne obohatia grafický vzhľad stránky. Ďalej si porozprávame o základnom princípe fungovania počítačov, povieme si čo je to bit a bajt a taktiež si vysvetlíme, prečo sa okolo IT točia jednotky a nuly. Porozprávame si taktiež o CMS systémoch a frameworkoch, čo sú akési šablóny projektov, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Na záver si povieme niečo o bezpečnosti SQL a o nastavení PHP servera. V poslednej prednáške si povieme, čo a ako by ste sa mali učiť ďalej.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová stupňa štúdia

programovanie pre zaciatocnikovmysql zakladysqldatabazysql a phpphp a databazyprogramovanie webstranokzaklady sql zakladyweb a databazy

IT ftip

Ide automechanik, manager a softwarista v aute a zrazu sa auto pokazí. Automechanik vraví: "Otvorte mi kapotu ja sa na to pozriem a dám to do kopy" Manager mu vraví: "Čo si sprostý? Zašpiníš sa a kde sa umyješ? Pekne ho odtlačíme,tuto za zákrutou je servis a tam nám ho opravia" A ako ich tak sofwarista počúva tak mu to nedá a vraví: "Počúvajte a čo keby sme skúsili vystúpiť a nastúpiť???"