3. semester

V tomto semestri si preberieme základy jazyka PHP, ktorý slúži na programovanie pokročilých a technicky náročnejších prvkov webstránok, ale aj na zjednodušenie tvorby webu. Jazyk PHP je štandardný programovací jazyk, na ktorom sa naučíme pochopiť základné princípy a význam programovania.

1. Úvod do jazyka PHP

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k jazyku PHP, aký je to jazyk, na čo sa využíva, čo vieme pomocou neho dosiahnuť a aký je v ňom rozdiel oproti jazykom HTML a CSS.

2. Premenné

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme, čo sú to premenné a na čo sa využívajú. Stručne si vysvetlíme, ako sú reprezentované v počítači a predstavíme si tiež prvý typ premennej v jazyku PHP.

3. Typy premennej

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalší typ premennej v jazyku PHP, po stringu si tentokrát vyskúšame číselnú premennú integer.

4. Podmienka

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme rozlíšenie situácie na základe nami zadanej podmienky. Podľa toho, či je splnená alebo nie, môžeme zadať v kóde odlišné správanie programu.

5. Kompletná podmienka

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme skompletizovanie podmienky v jazyku PHP, pomocou ktorého vieme naraz zadať rôzne správanie aj pre splnenú aj pre nesplnenú podmienku.

6. Operátory

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme aritmetické operátory, pomocou ktorých vieme určiť vzťah medzi dvomi premennými, napríklad v podmienke (či sa dve premenné rovnajú a pod.).

7. Operácie s číslami

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme základné aritmetické operácie s číslami ako napríklad sčitovanie, odpočítavanie alebo delenie, ako aj využitie premenných a prácu s nimi.

8. Cyklus

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako zadať viacnásobné vykonanie istej časti kódu pomocou cyklu v jazyku PHP, konkrétne cyklom s nami zadanom počtom opakovaní (for).

9. Chyby v kóde

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme najčastejšiu chybu, ktorá vzniká pri používaní cyklov a aj iné príklady bežných chýb pri písaní kódu (syntaktické chyby).

10. Funkcie

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme obaliť do jedného celku (do funkcie) istú časť kódu a následne pri viacnásobnej potrebe daného kódu zavolať tento celok (nemať ten istý kód viackrát).

11. Funkcie s návratovou hodnotou, lokálne premenné

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme dosiahnuť, aby nám funkcia vrátila nejakú hodnotu, aby jej kód dospel k nejakej hodnote (výsledku), ktorý môžeme následne v kóde použiť a takisto si vysvetlíme typ premennej z pohľadu pozície v kóde.

12. Cykly

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšie dva typy cyklu v jazyku PHP a to cyklus s podmienkou na začiatku a na konci. Tieto cyklu oproti cyklu FOR nemajú predom pevne daný počet opakovaní.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

phpphp zakladyprogramovanie v phppremennetypy premennychpodmienkaoperatoryoperacie s cislamicyklusfunkciefunkcie s parametrom

IT ftip

Bavia sa dvaja IT-čkári: - Včera som bol na diskotéke a zbalil som tam jednu slečnu. - No a? - No...dali sme si pár drinkov a taaak... - A ďalej? - Zobral som ju k sebe domov...potom som ju položil na stôl vedľa môjho nového notebooku... - Nekecaj! Ty máš novy notebook? Aký máš procesor?