1. semester

V tomto semestri si preberieme základy jazyka HTML, ktorý slúži na tvorbu webových stránok. Ukážeme si základné prvky webstránok ako text, odkazy, obrázky, ale ja tabuľky, zoznamy či formuláre. Okrem toho si vysvetlíme, ako vlastne tento jazyk funguje, na čo je dobrý a čo pomocou neho vieme spraviť, ako aj skutočnosti, čo to vlastne webstránka je.

1. Úvod do jazyka HTML

(HTML)

Na tejto prednáške si vysvetlíme, čo je jazyk HTML, aké sú jeho charakteristické vlastnosti a akým spôsobom je pomocou neho možné tvoriť webstránky, ako aj princíp zobrazovania webstránok v prehliadačoch.

2. Textové elementy

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako fungujú značky (tagy) v jazyku HTML a ukážeme si použitie dvoch základných tagov pre zobrazenie, resp. vloženie textu do webstránky – tagy p (odstavec) a pre (formátovaný text). Okrem toho si vysvetlíme, ako funguje čítanie kódu prehliadačom, ktorý napíšeme v nejakom editore.

3. Nadpisy a formátovanie textu

(HTML)

Na tejto prednáške si predstavíme značky pre textový nadpis viacerých úrovní (<h1>, <h2>, <h3>...h6) a taktiež tagy, pomocou ktorých vieme zmeniť základný vzhľad textu v jazyku HTML. Ukážeme si tagy pre formátovanie textu ako napríklad <b> (tučný text), <i> (italic – kurzíva) a <mark> (zvýraznený – highlighted).

4. Odkaz (link) a atribúty

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme značku <a> pre vloženie odkazu (linku) na stránke ap ovieme si, čo sú atribúty tagov v jazyku HTML. Ukážeme si použitie atribútu href pri odkaze.

5. Obrázok a jeho atribúty

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vložiť obrázok do webstránky pomocou tagu <img> a ako nastaviť jeho obsah pomocou atribútu src. Taktiež si predstavíme nový atribút alt, ktorý slúži na zobrazenie alternatívneho textu.

6. Zoznam, typy zoznamov, vzhľad kódu

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme element zoznam (list) obsahujúci viacero položiek, ktoré sú odrážkované alebo číselne zoradené. Okrem toho si ukážeme, ako by mal formálne vyzerať kód programu, ktorý píšeme.

7. Tabuľka

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako môžeme vložiť do stránky tabuľku (table) s údajmi, ktoré budú v osobitných bunkách v riadkoch a stĺpcoch a ako môžeme zmeniť vzhľad buniek.

8. Blokové a vnútroriadkové elementy

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme správanie dvoch hlavných typov elementov v jazyku HTML, ktoré ovplyvňujú zobrazovanie a usporiadanie prvkov na stránke.

9. Komentáre a iframe

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vkladať komentáre v jazyku HTML pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu v kóde ako aj prvok iframe pre vloženie stránky do stránky.

10. Formuláre

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vložiť do webstránky formulár (niečo ako dotazník) s rôznymi prvkami pre vyplnenie.

11. Prvky formulára

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme najpoužívanejšie prvky formulára, ktoré slúžia na vloženie (vpísanie, označenie) dát (informácií) do webstránky.

12. Webstránka ako samostatný súbor

(HTML)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako môžeme vytvoriť súbor, ktorý bude sám sebou webstránkou. Kód jazyka HTML bude v textovom súbore.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

htmlhtml zakladyprogramovanie v htmlparagrafnadpisodkazobrazoktabulkazoznamiframeformular

IT ftip

Hovorí programátor kamarátovi: Doktor mi predpísal beta karotén, no ja si radšej počkám na finálnu verziu.