2. semester

V tomto semestri si preberieme základy jazyka CSS, ktorý slúži na dizajnovanie (štýlovanie) webových stránok. Ukážeme si dizajnovanie základných prvkov webstránok ako je napríklad text (formátovanie textu) alebo odkaz. Pochopíme, ako sú jednotlivé elementy (prvky) webstránok na stránke poukladané, rozmiestnené a usporiadané a ukážeme si rôzne varianty týchto vlasností. A samozrejme nadobudneme aj nejaké vedomosti ohľadom chápania dizajnu v počítačoch.

1. Úvod do jazyka CSS

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k jazyku CSS, čo to vlastne je, na čo slúži a ako vyzerá, resp. aký je rozdiel oproti jazyku HTML.

2. Grafická úprava textu

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme grafickú úpravu (vzhľad – formátovanie) textu v jazyku CSS pomocou základných vlastností ako zmena veľkosti, farby a pod.

3. Orámovanie elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako docieliť orámovanie elementov (prvkov) v jazyku CSS, ako zmeniť hrúbku, štýl (typ) alebo farbu orámovania.

4. Vonkajšie a vnútorné okraje elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako nastaviť vonkajšie a vnútorné okraje (odsadenie) elementov. Vnútorné oddialia obsah od orámovania a vonkajšie zapríčinia vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami.

5. Pozadie

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako zmeniť farbu pozadia ľubovoľného prvku alebo ako nastaviť vlastný alebo externý obrázok do pozadia elementu.

6. Rozmiestnenie elementov na stránke (display)

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k rozmiestneniu elementov na stránke (ako to funguje, čo to ovplyvňuje) a ukážeme si prvú vlastnosť display, ktorá má na to vplyv.

7. Rozmiestnenie elementov na stránke 2 (position)

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme niečo viac k rozmiestneniu elementov na stránke a ukážeme si druhú vlastnosť position, ktorá má na to vplyv.

8. Všeobecné definovanie štýlov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako definovať štýly (dizajn) všeobecne pre všetky elementy, resp. spoločne pre určitý typ elementov na stránke.

9. Štýlovanie odkazu

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako definovať štýly pre odkazy (link) a taktiež si ukážeme, že je možné rozlíšiť rôzne stavy odkazu (navštívený, aktívny a pod.).

10. Kombinovanie štýlov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako môžeme kombinovať viacero štýlov (pravidiel) v jazyku CSS pre jeden prvok alebo ako zlúčiť viac štýlov pre viacej prvkov a podobone.

11. Pokročilé umiestňovanie elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme pokročilejšie umiestňovanie prvkov na stránke v jazyku CSS a to pomocou vlastnosti float, ktorá umožňuje zarovnať prvok vľavo alebo vpravo.

12. Farby

(CSS)

Na tejto prednáške si porozprávame o farbách a o ich reprezentácii v počítačoch. Predstavíme si dva základné typy reprezentácie farieb v jazyku CSS, najmä model RGB (reg,green,blue).

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

csscss zakladyprogramovanie v cssdizajn webstranokuprava textuoramovanieokrajepozadieobrazokrozmiestnenie elementovzarovnanie prvkovfarby

IT ftip

Kedy si človek môže povedať, že na neho už absolútne všetci kašlú? Keď mu prestane chodiť aj spam.