2. semester (Ing.)

V tomto semestri sa naučíme, ako zakomponovať jazyk SQL do kódu v jazyku PHP, resp. ako pomocou jazyka PHP vieme pracovať s databázami. Postupne si do našej stránky implementujeme fukcionalitu základných operácií s databázou, takže budeme vedieť len za pomoci stránky bez využitia systému phpMyAdmin dáta do databázy vkladať, mazať a meniť ich. Okrem toho si na záver tohto semestra preberieme základy nového jazyka JavaScript, ktorý nám bude slúžiť na obohatenie a náročnejšiu, ale efektívnu funkcionalitu na webstránke.

1. PHP a MySQL databáza

(PHP)

Na tejto prednáške si porozprávame, ako sa komunikuje s databázou z kódu informačného systému a ukážeme si, ako nadviažeme spojenie s DB v jazyku PHP.

2. Asociatívne pole

(PHP)

Na tejto prednáške si predstavíme druhý typ poľa v jazyku PHP, ktoré nemá uložené jednotlivé prvky pod číselným indexom, ale pod stringovým (slovným) a taktiež si vysvetlíme jeho význam.

3. Vykonanie query a výpis asociatívneho poľa

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vykonať príkaz jazyka SQL na databázu MySQL v kóde jayzka PHP, ako zachytiť odpoveď query (dáta) a ako prejsť asociatívne pole cyklom.

4. Vloženie dát zo stránky do databázy

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP dáta odoslané z formulára zachytiť, otestovať a uložiť do databázy ako novú položku.

5. Filtrovanie dát v tabuľke cez SQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka SQL a klauzulu WHERE šikovne filtrovať dáta v tabuľke, resp. ako vieme medzi dátami v databáze vyhľadávať podľa zadané kľúčového slova.

6. Editácia dát v databáze

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP meniť (editovať) už existujúce dáta v databáze pomocou formuláru.

7. Zmazanie dát v databáze

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP mazať dáta v databáze a povieme si aj niečo o ošetrovaní kódu pre obmedzenie chýb na stránke.

8. Zoraďovanie dát z databázy

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme zoradiť dáta v tabuľke pomocou odkazov v hlavičke tabuľky a taktiež, ako vieme pomocou jazyka PHP zabezpečiť zmenu poradia zotriedenia.

9. Dizajn zoraďovania dát v tabuľke

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka CSS graficky zvýrazniť názvy stĺpcov, podľa ktorých je možné dáta v tabuľke zoraďovať a taktiež si ukážeme, ako vieme pridať špeciálny znak do obsahu názvu.

10. Úvod do jazyka JavaScript

(JavaScript)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k jazyku JavaScript, čo je to za jazyk, na čo sa využíva, ako funguje a prečo je dobré ho vedieť.

11. Vyskakovacie okná na stránke

(JavaScript)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako pridať potvrdzovacie okno (zrušiť – potvrdiť akciu) pomocou jazyka JavaScript a taktiež ako odpoveď z tohto okna vyhodnotiť.

12. Akcie so stránkou – presmerovanie

(JavaScript)

Na tejto prednáške si povieme, čo všetko vieme pomocou jazyka JavaScript ovplyvniť a ukážeme si, ako vieme v kóde vyvolať presmerovanie na ľubovoľnú stránku.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

php a mysqlmysqlphpjavascriptjava scriptsql v phpphp databazadatabazy v phpjavascript zaklady

IT ftip

Doktor sa díva na faktúru za inštaláciu počítačovej siete: "Človeče, veď vy si počítate na hodinu ďaleko viac, než my!" "To je normálne. Vy doktori vystačíte so znalosťou jediného systému celý život, ale my sa musíme každy rok učit nejaký nový systém."