Súbor v jazyku PHP

Po premiestnení adresára s našim projektom na disku si musíme adresár na novom mieste otvoriť v editore Sublime. Pomocou možnosti File – Open si otvoríme adresár htdocs, aby sme mali náš projekt po ruke. Premenujme si súbor index.html nateraz na index2.html - klikneme pravým tlačítkom na súbor v ľavom paneli a klikneme na položku rename (rename – premenovať), v dolnom inpute zadáme nový názov a stlačíme enter. Skúste si teraz refrešnúť adresu 4-Projekt1/ v prehliadači a uvidíte, že súbor index2.html sa už nebude zobrazovať defaultne, ale že sa nám len zobrazí zoznam súborov v adresári, pretože prehliadač nenašiel súbor s názvom index, ktorý zobrazuje defaultne.

 

Vytvorme si nový súbor a nazvyme ho index.php. Skúsme doňho napísať len text Vitajte a skúste refrešnúť v prehliadači našu adresu. Prehliadač by mal automaticky zobraziť tento súbor a teda náš vložený text. Ako sme povedali, nehľadá sa súbor index.html, ale všeobecne súbor s názvom index s akoukoľvek príponou, takže v tomto prípade php. Aby ste nám verili, že sa nám ozaj zobrazuje kód v jazyku PHP, skúsme si do tohto súbor zapísať základný kód v jazyku PHP, čiže výpis Hello world!, kód by mal vyzerať nasledovne:

 

<?php
echo "Hello world!";
?>

 

Ako vidíte, na stránke sa zobrazí len text Hello world!, server správne spracoval kód v jazyku PHP a poslal klientovi výsledok spracovania. Aby server spracoval kód v jazyku php, musí sa nachádzať v súbore, ktorého prípona je php. Ak by sme tento kód vložili do stránky index.html, nebol by správne spracovaný, nezobrazil by nám nič. Vymažme tento súbor (index.php – pravým tlačíkom a delete file) a súbor index2.html premenujme na index.php. Po tomto kroku si ešte vpravo dole v editore zmeňte detekovaný kód z jazyka HTML na PHP (kliknúť na nadpis HTML a vybrať zo zoznamu PHP). Skúste si refrešnúť adresu 4-Projekt1 v prehliadači a zobrazí sa vám tento súbor. Ako vidíte, zobrazí jeho obsah takisto, akokeby bol v súbore s príponou .html, pretože kód html vieme prečítať aj bez servera. Aby nám všetko fungovalo ako má, musíme ešte urobiť pár zmien. Vymažte si odkazy, ktoré používali absolútne URL adresy v súboroch index.php a v page2.html, pretože dané odkazy vám už nebudú fungovať, keďže sme zmenili lokáciu nášho projektu, takže sa zmenila aj URL adresa našich súborov. Aj pre toto budeme používať len relatívne URL adresy. Okrem toho si odkaz s adresou na súbor index musíme upraviť, hodnotu atribútu href musíme zmeniť z index.html na index.php v obidvoch súboroch. V tomto momente by mali naše súbory v projekte 4-Projekt1 vyzerať takto:

 

index.php:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head></head>

    <body>

        <h1>Vitajte na domovskej stranke!</h1>
        <a href="index.php">Domov</a>
        <a href="page2.html">Stranka 2</a>

    </body>
</html>

 

page2.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head></head>

    <body>

        <h1>Vitajte na stranke 2!</h1>
        <a href="index.php">Domov</a>
        <a href="page2.html">Stranka 2</a>

    </body>
</html>

 

Týmto momentom sa konečne dostávame k odhaleniu záhady, ako zakomponovať kód v jazyku PHP do webstránky resp. ako ho v nej použiť. Ako vidíte, kód jazyka HTML v súbore index.php sa správne zobrazuje, resp. je správne spracovaný. Keď sme si skúšali kód jazyka PHP v simulátore a takisto aj v tejto kapitole, bol stále ohraničený tagmi <?php ?>. Dávnejšie sme si hovorili, že tieto dva tagy sú nutné pre kód jazyka PHP - všetko medzi týmito tagmi sa berie za jazyk PHP. A presne toto je odpoveď na našu otázku, ako zakomponovať (implementovať) kód jazyka PHP do webstránky – resp. do kódu HTML. Kdekoľvek v súbore môžeme ľubovoľne veľakrát použiť tieto dva tagy a v ich vnútri môžeme písať kód v jazyku PHP. Poďme si to vyskúšať, v nasledujúcej ukážke si vyskúšame viacero spôsobov použitia kódu v PHP na našej stránke index.php:

 

<h1>Vitajte na domovskej stranke!</h1>
<a href="index.php">Domov</a>
<a href="page2.html">Stranka 2</a>

<h2>Pouzitie PHP 1</h2>

<?php
echo "Ahoj svet PHP!";
?>

<h2>Pouzitie PHP 2</h2>

<?php
//toto neurobi nic, iba priradi hodnotu do premennej
$premenna1 = "Hello PHP World!";
?>

<h2>Pouzitie PHP 3</h2>
<p><?php echo $premenna1;?></p>

 

 

Ako sme si spomenuli, medzery a nové (prázdne) riadky sú v kóde ignorované, takže jazyk php si môžeme umiestniť ako chceme, či už na nové riadky (prípad 1) alebo priamo v riadku v HTML (prípad 3), ide o programátorovu prehľadnosť. Všimnite si, že kód jazyka PHP je spoločný pre celú webstránku, berie sa to ako jeden program. To znamená, že v druhom prípade sme si len zadefinovali premennú a použili sme ju neskôr, v inom bloku jazyka PHP. V ďalších kapitolách tejto sekcie si vysvetlíme, na čo je to dobré a postupne si budeme preberať praktické prípady využitia jazyka PHP vo webstránkach.

Máte nejakú otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Napíšte nám na info@zacni-programovat.sk a poradíme!

Obsah súborov projektu po tejto prednáške

1 - index.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>

<body>

<h1>Vitajte na domovskej stranke!</h1>
<a href="index.php">Domov</a>
<a href="page2.html">Stranka 2</a>

<h2>Pouzitie PHP 1</h2>

<?php
echo "Ahoj svet PHP!";
?>

<h2>Pouzitie PHP 2</h2>

<?php
//toto neurobi nic, iba priradi hodnotu do premennej
$premenna1 = "Hello PHP World!";
?>

<h2>Pouzitie PHP 3</h2>
<p><?php echo $premenna1;?></p>

</body>
</html>

2 - page2.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>

<body>

<h1>Vitajte na stranke 2!</h1>
<a href="index.php">Domov</a>
<a href="page2.html">Stranka 2</a>

</body>
</html>

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová prednášky

subor .phpphp suborhtml a phpphp spolu s htmlphp v htmlphp kod vo webstrankephp kod v html kodehtml kod z php kodu

IT ftip

Dievča vo FastFoode: Môžem si zaznačiť vašu objednávku? Ja: Číslo 6, BBQ, diétna cola, debetnou kartou. DvFF: Akú si želáte omáčku? Ja: BBQ, diétna cola, debetnou kartou. DvFF: Čo na pitie? Me: Diétna cola, debetnou kartou. DvFF: Môže byť Pepsi? Ja: Jasné. Platím debetnou kartou. DvFF: A ako budete platiť? Ja: [vzdychajúc] debetnou kartou.