CSS

V tejto sekcii nájdete postupne zoradené všetky prednášky, ktoré sa týkajú jazyka CSS, resp. je v nich vysvetľované niečo nové z jazyka CSS.

1. Úvod do jazyka CSS

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k jazyku CSS, čo to vlastne je, na čo slúži a ako vyzerá, resp. aký je rozdiel oproti jazyku HTML.

2. Grafická úprava textu

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme grafickú úpravu (vzhľad – formátovanie) textu v jazyku CSS pomocou základných vlastností ako zmena veľkosti, farby a pod.

3. Orámovanie elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako docieliť orámovanie elementov (prvkov) v jazyku CSS, ako zmeniť hrúbku, štýl (typ) alebo farbu orámovania.

4. Vonkajšie a vnútorné okraje elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako nastaviť vonkajšie a vnútorné okraje (odsadenie) elementov. Vnútorné oddialia obsah od orámovania a vonkajšie zapríčinia vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami.

5. Pozadie

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako zmeniť farbu pozadia ľubovoľného prvku alebo ako nastaviť vlastný alebo externý obrázok do pozadia elementu.

6. Rozmiestnenie elementov na stránke (display)

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k rozmiestneniu elementov na stránke (ako to funguje, čo to ovplyvňuje) a ukážeme si prvú vlastnosť display, ktorá má na to vplyv.

7. Rozmiestnenie elementov na stránke 2 (position)

(CSS)

Na tejto prednáške si povieme niečo viac k rozmiestneniu elementov na stránke a ukážeme si druhú vlastnosť position, ktorá má na to vplyv.

8. Všeobecné definovanie štýlov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako definovať štýly (dizajn) všeobecne pre všetky elementy, resp. spoločne pre určitý typ elementov na stránke.

9. Štýlovanie odkazu

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako definovať štýly pre odkazy (link) a taktiež si ukážeme, že je možné rozlíšiť rôzne stavy odkazu (navštívený, aktívny a pod.).

10. Kombinovanie štýlov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako môžeme kombinovať viacero štýlov (pravidiel) v jazyku CSS pre jeden prvok alebo ako zlúčiť viac štýlov pre viacej prvkov a podobone.

11. Pokročilé umiestňovanie elementov

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme pokročilejšie umiestňovanie prvkov na stránke v jazyku CSS a to pomocou vlastnosti float, ktorá umožňuje zarovnať prvok vľavo alebo vpravo.

12. Farby

(CSS)

Na tejto prednáške si porozprávame o farbách a o ich reprezentácii v počítačoch. Predstavíme si dva základné typy reprezentácie farieb v jazyku CSS, najmä model RGB (reg,green,blue).

13. CSS v externom súbore

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme kód jazyka CSS úplne oddeliť od kódu HTML/PHP a zakomponovať ho do samostatného súboru s príponou .css a ako následne tento súbor prepojíme so stránkou (súbor HTML alebo PHP).

14. Layout stránky

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako navrhnúť a naprogramovať súčasne moderný a často používaný layout (šablónu – grafickú štruktúru) webstránky v jazyku CSS.

15. Layout stránky 2

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako navrhnúť a naprogramovať jednotlivé čati (prvky) hlavných sekcií webstránky v jazyku CSS.

16. Navigačné menu – Dizajn zoznamu

(CSS)

Na tejto prednáške si spravíme navigačné menu na stránke pomocou zoznamu (listu) a ukážeme si, ako naštýlovať podľa našich predstáv tento prvok v jazyku CSS.

17. Navigačné menu – Dizajn zoznamu 2

(CSS)

Na tejto prednáške si upravíme dizajn nášho navigačného menu podľa našich predstáv, kde budú jednotlivé odkazy tlačítkami roztiahnuté na celú dostupnú šírku.

18. Design tabuľky, cyklus v cykle

(CSS, PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ako nadizajnovať tabuľku dát podľa predstáv v jazyku CSS (šírka buniek, farba, orámivanie, zarovnanie...) a ako použiť cyklus v cykle v jazyku PHP.

19. Štýlovanie formulára

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako nadizajnovať (naštýlovať) formulár a jeho prvky podľa predstáv pomocou jazyka CSS.

20. Dizajn stránkovania

(CSS)

Na tejto prednáške si spolu troška naštýlujeme stránkovanie, ktoré sme aplikovali na našu fotogalériu, konkrétne odkazy na jednotlivé stránky a zvýrazníme aktívnu (aktuálnu) stránku.

21. Vysúvacie menu

(CSS)

Na tejto prednáške si aplikujeme do nášho navigačného menu tzv. vysúvacie menu (dropdown list), ktoré sa zobrazí len po prejdení nad jeho nadradenú položku (hover) a zobrazí sa pod alebo vedľa nadradenej položky.

22. Priehľadné elementy

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka CSS docieliť priehľadnosť elementov, čiže aby sa nejaký element stal priesvitný.

23. Dizajn zoraďovania dát v tabuľke

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka CSS graficky zvýrazniť názvy stĺpcov, podľa ktorých je možné dáta v tabuľke zoraďovať a taktiež si ukážeme, ako vieme pridať špeciálny znak do obsahu názvu.

24. Grafické efekty pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si porozprávame o poslednej verzii jazyka CSS – CSS3 a ukážeme si niektoré základné vymoženosti, ktoré táto verzia ponúka.

25. Transformácie a animácie pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou metód CSS3 transformovať objekty alebo ako môžeme nastaviť efekt počas grafickej zmeny objektu.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová programovacieho jazyka

cssjazyk cssprogramovaci jazyk css css zaklady css manualucenie cssucime sa css

IT ftip

- Akým spôsobom by sa dala zvýšiť pôrodnost? - Keby Microsoft vyrábal prezervatívy.