4. semester (Ing.)

V tomto poslednom semestri štandardného štúdia si porozprávame o veciach z viacerých oblastí. Predstavíme si MVC koncept programovania (logické rozdelenie kódu do viacerých súborov), ktorý sa stáva akýmsi štandardom posledných rokov. Porozprávame si niečo o najnovšej verzii jazyka CSS – CSS3, ktorá sa sebou prináša nové možnosti využitia tohto jazyka a ukážeme si niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré výrazne obohatia grafický vzhľad stránky. Ďalej si porozprávame o základnom princípe fungovania počítačov, povieme si čo je to bit a bajt a taktiež si vysvetlíme, prečo sa okolo IT točia jednotky a nuly. Porozprávame si taktiež o CMS systémoch a frameworkoch, čo sú akési šablóny projektov, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Na záver si povieme niečo o bezpečnosti SQL a o nastavení PHP servera. V poslednej prednáške si povieme, čo a ako by ste sa mali učiť ďalej.

1. Tvorba Modelu (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšiu praktiku štruktúrovania kódu, resp. jeho logické a praktické prerozdelenie do viacerých súborov – vytvorenie Modelu pre prácu s databázou modelu MVC - Model View Controller.

2. View a Controller (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšie časti projektového modelu MVC – View (pohľad) a Controller (riadiaci súbor), do ktorých si rozdelíme zvyšný kód našej stránky.

3. Grafické efekty pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si porozprávame o poslednej verzii jazyka CSS – CSS3 a ukážeme si niektoré základné vymoženosti, ktoré táto verzia ponúka.

4. Transformácie a animácie pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou metód CSS3 transformovať objekty alebo ako môžeme nastaviť efekt počas grafickej zmeny objektu.

5. Jednotky a nuly – dvojková sústava

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o základnom princípe, ako funguje počítač, resp. ako sú v ňom reprezentované údaje pomocou dvojkovej (binárnej) sústavy a taktiež si ukážeme, ako v takej sústave vyzerajú naše čísla.

6. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

7. CMS systémy

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o CMS systémoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných systémov.

8. Frameworky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o frameworkoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných frameworkov.

9. SQL Injection

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je pri externej komunikácii s dátami z kódu PHP databáza zraniteľná a tiež si vysvetlíme, aké útoky môžu nastať, na záver si stručne povieme, ako sa tomu brániť.

10. Skrátená podmienka if

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je možné v jazyku PHP priradiť nejakú hodnotu, ktorá je závislá od hodnoty nejakej inej premennej, pomocou skrátenej podmienky if.

11. Konfigurácia PHP servera

(PHP)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o základných nastaveniach PHP servera a ukážeme si, ako vieme tieto nastavenia meniť.

12. Ako sa učiť – kam ďalej?

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o typoch a radách, ako sa najľahšie naučiť programovať, ako nájsť tie správne zdroje na nete a ako ďalej pokračovať po prejdení nášho manuálu.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

mvcmodel view controllercss3css transformdvojkova binarna sustavamega bajt bitcms systemycmscontent management systemsql injectionphp.iniphp konfiguraciahow tostack overflow

IT ftip

Traja počítačoví maniaci sa rozprávajú a jeden hovorí: - Mňa už nebaví sa rozprávať len o počítačoch! Poďme radšej hovoriť o pekných riťkách. Nastalo ticho. V tom jeden začne: - Viete, ten môj počítač je ale riadna riť!