4. semester (Ing.)

V tomto poslednom semestri štandardného štúdia si porozprávame o veciach z viacerých oblastí. Predstavíme si MVC koncept programovania (logické rozdelenie kódu do viacerých súborov), ktorý sa stáva akýmsi štandardom posledných rokov. Porozprávame si niečo o najnovšej verzii jazyka CSS – CSS3, ktorá sa sebou prináša nové možnosti využitia tohto jazyka a ukážeme si niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré výrazne obohatia grafický vzhľad stránky. Ďalej si porozprávame o základnom princípe fungovania počítačov, povieme si čo je to bit a bajt a taktiež si vysvetlíme, prečo sa okolo IT točia jednotky a nuly. Porozprávame si taktiež o CMS systémoch a frameworkoch, čo sú akési šablóny projektov, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Na záver si povieme niečo o bezpečnosti SQL a o nastavení PHP servera. V poslednej prednáške si povieme, čo a ako by ste sa mali učiť ďalej.

1. Tvorba Modelu (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšiu praktiku štruktúrovania kódu, resp. jeho logické a praktické prerozdelenie do viacerých súborov – vytvorenie Modelu pre prácu s databázou modelu MVC - Model View Controller.

2. View a Controller (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšie časti projektového modelu MVC – View (pohľad) a Controller (riadiaci súbor), do ktorých si rozdelíme zvyšný kód našej stránky.

3. Grafické efekty pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si porozprávame o poslednej verzii jazyka CSS – CSS3 a ukážeme si niektoré základné vymoženosti, ktoré táto verzia ponúka.

4. Transformácie a animácie pomocou CSS3

(CSS)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou metód CSS3 transformovať objekty alebo ako môžeme nastaviť efekt počas grafickej zmeny objektu.

5. Jednotky a nuly – dvojková sústava

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o základnom princípe, ako funguje počítač, resp. ako sú v ňom reprezentované údaje pomocou dvojkovej (binárnej) sústavy a taktiež si ukážeme, ako v takej sústave vyzerajú naše čísla.

6. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

7. CMS systémy

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o CMS systémoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných systémov.

8. Frameworky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o frameworkoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných frameworkov.

9. SQL Injection

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je pri externej komunikácii s dátami z kódu PHP databáza zraniteľná a tiež si vysvetlíme, aké útoky môžu nastať, na záver si stručne povieme, ako sa tomu brániť.

10. Skrátená podmienka if

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je možné v jazyku PHP priradiť nejakú hodnotu, ktorá je závislá od hodnoty nejakej inej premennej, pomocou skrátenej podmienky if.

11. Konfigurácia PHP servera

(PHP)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o základných nastaveniach PHP servera a ukážeme si, ako vieme tieto nastavenia meniť.

12. Ako sa učiť – kam ďalej?

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o typoch a radách, ako sa najľahšie naučiť programovať, ako nájsť tie správne zdroje na nete a ako ďalej pokračovať po prejdení nášho manuálu.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová semestra

mvcmodel view controllercss3css transformdvojkova binarna sustavamega bajt bitcms systemycmscontent management systemsql injectionphp.iniphp konfiguraciahow tostack overflow

IT ftip

Rozprávajú sa dva počítače: ”Počul si ten nový vtip? 00010001010001” ”Hahaha.”