MySQL

V tejto sekcii nájdete postupne zoradené všetky prednášky, ktoré sa týkajú jazyka MySQL, resp. je v nich vysvetľované niečo nové z jazyka PHP.

1. Úvod do databáz

(MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme, čo sú to databázy, na čo sa využívajú, čo a kde je v nich uložené, ako vlastne fungujú a ako sa s nimi pracuje.

2. Úvod do jazyka MySQL, phpMyAdmin

(MySQL)

Na tejto prednáške si predstavíme, ako pracovať s databázou pomocou systému phpMyAdmin, ktorý je súčasťou balíčka MAMP a takisto si povieme úvodné slová k syntaxi jazyka MySQL a ukážeme si prvý príkaz na vytvorenie databázy.

3. Vytvorenie tabuľky

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako sa vytvárajú a mažú tabuľky v jazyku MySQL a taktiež si povieme niečo o návrhu štruktúry tabuliek a dátových typov jej stĺpcov.

4. Vloženie dát do tabuľky

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme viacero spôsobov, ako vložiť dáta, resp. záznam (riadok) do tabuľky a ako by to malo správne vyzerať v jazyku MySQL.

5. Načítanie dát z tabuľky

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme načítať (vybrať) dáta z databázy pre následné použitie a taktiež si ukážeme, ako výber bližšie špecifikovať podľa našich požiadaviek.

6. Úprava záznamu (riadku) v tabuľke

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka MySQL dodatočne meniť už existujúce záznamy v tabuľke a rovnako si ukážeme, ako ich vieme zmazať.

7. Unikátny identifikátor záznamu v tabuľke

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou pridania špeciálnych vlastností stĺpca zabezpečiť, aby záznamy v našej tabuľke obsahovali jednoznačný identifikátor pre prístup k nim.

8. Prázdna hodnota (NULL)

(MySQL)

Na tejto prednáške si porozprávame o tom, ako je v databázach reprezentovaná prázdna hodnota pomocou kľúčového slova NULL a ako sa správajú stĺpce, ktoré môžu alebo nemôžu túto hodnotu obsahovať.

9. Vlastnosti stĺpca (kódovanie, defaultná hodnota, zotriedenie)

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako nastavíme znakové kódovanie pre stringové hodnoty v databáze, ako si nastavíme prednastavené (defaultnú) hodnotu v stĺpci a ako si zotriedime dáta z tabuľky.

10. Modifikácia databázy a tabuľky, SELECT s obmedzeným počtom záznamov

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme modifikovať už vytvorenú databázu a tabuľku a ako vieme zadať príkaz SELECT tak, aby nám vrátil len nami požadovaný počet záznamov alebo aby nám vrátil záznamy z nami určeného miesta v tabuľke.

11. Agregačné funkcie

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou príkazu select a agregačných funkcií rýchlo a efektívne dostať výstupné dáta z hodnôt v databáze.

12. Zoskupenie dát (group by)

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou funkcie GROUP BY zoskupovať dáta v tabuľke podľa kategórii, resp. ako vieme rozdeliť dáta do skupín na základne hodnôt v zadanom stĺpci.

13. Filtrovanie dát v tabuľke cez SQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka SQL a klauzulu WHERE šikovne filtrovať dáta v tabuľke, resp. ako vieme medzi dátami v databáze vyhľadávať podľa zadané kľúčového slova.

14. Prepojenie tabuliek v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si porozprávame, ako ukladať väčšie množstvo dát v databáze, resp. ako rozčleniť dáta do viacerých tabuliek, ktoré budú medzi sebou prepojené.

15. Práca s prepojenými tabuľkami v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vytiahnuť dáta pomocou príkazu SELECT z viacerých tabuliek naraz a taktiež si povieme, aké prípady môžu v DB nastať pri takomto vyťahovaní dát.

16. Praktiky s prepojenými tabuľkami v databáze

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme zvyky z praxe pre prepojenie dát vo viacerých tabuľkách, ktoré spolu súvisia, resp. ako ukladať dáta do viacerých tabuliek a prepájať ich.

17. Náhradný názov pre stĺpec/tabuľku v MySQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si znova ukážeme vytiahnutie dát z viacerých tabuliek naraz pomocou dvojnásobného použitia príkazu JOIN a taktiež si ukážeme nový príkaz jazyka SQL, ktorým vieme zadať náhradný názvo pre stĺpec alebo tabuľku.

18. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

19. SQL Injection

(MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je pri externej komunikácii s dátami z kódu PHP databáza zraniteľná a tiež si vysvetlíme, aké útoky môžu nastať, na záver si stručne povieme, ako sa tomu brániť.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová programovacieho jazyka

mysqljazyk mysqlprogramovaci jazyk mysqlmysql zakladymysql manualucenie sqlucime sa sqldatabazydatabazy manualdatabazy tutorial

IT ftip

Rozprávajú sa dva počítače: ”Počul si ten nový vtip? 00010001010001” ”Hahaha.”